wynagrodzenie

REDEEM z każdym Klientem indywidualnie negocjuje warunki wynagrodzenia.

Nie pobieramy od Klientów zaliczek za prowadzenie sprawy. Często współinwestujemy w proces odzyskiwania wierzytelności. Ponadto wynagrodzenie pobieramy tylko od spraw zakończonych skutecznie, czyli wtedy, gdy odzyskujemy należności. Jeżeli nasze działania okażą się nieskuteczne, nie należy nam się żadne wynagrodzenie.

Klient dzięki REDEEM otrzymuje swą wierzytelność szybko i sprawnie.

<( poprzednia strona              strona główna

 

kontakt

REDEEM spółka z o.o.


tel. 71 334 50 87
tel. 71 334 50 93
fax. 71 334 50 51
tel. kom. 607 393 105

  biuro@redeem.pl

:: formularz kontaktowy ::

Siedziba Spółki
al. Wiśniowa 47
53-126 Wrocław
tel. 71 334 50 87
tel. 71 334 50 93
tel. kom. 607 393 105
fax. 71 334 50 51

NIP: 8862924887
REGON: 020979178

KRS: 0000329549
Sąd Rejonowy
dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy
50.000,00 PLN,
opłacony w całości

Nasza szkoła uczestniczy w akcji Nakrętki dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci  


windykacja długów odszkodowania