windykacja polubowna

REDEEM jest specjalistą w windykacji przedsądowej. Windykacja w postępowaniu polubownym ma na celu odzyskanie należności od dłużnika na drodze prowadzonych negocjacji.

Aktywnie prowadzimy czynności mające na celu doprowadzenie do spłaty zadłużenia bez konieczności wszczynania postępowania sądowego. W tym celu wykorzystujemy prawnie dopuszczalne środki zapobiegające niewypłacalności dłużnika wobec wierzyciela, będącego naszym Klientem (hipoteka, zastaw rejestrowy, poręczenie długu).

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu negocjacji z dłużnikami, co sprawia, że wiele z prowadzonych przez nas spraw zostaje zakończonych już na etapie postępowania polubownego. Windykacja polubowna to najszybszy i najtańszy sposób odzyskania należności, a ponadto najbardziej skuteczny. Warunkiem uzyskania pozytywnych efektów jest przekazanie sprawy do realizacji w krótkim czasie po przeterminowaniu się należności.

Windykatorzy motywują dłużnika do zapłaty należności, dbając jednocześnie o zachowanie przyjaznych relacji pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Profesjonalne podejście sprawia, że strony pozostają w poprawnych stosunkach, co pozwala na dalszą kontynuację współpracy gospodarczej.

Windykacja przedsądowa kończy się odzyskaniem wierzytelności lub proponujemy naszym Klientom skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego.
 

<( poprzednia strona              następna strona )>

kontakt

REDEEM spółka z o.o.


tel. 71 334 50 87
tel. 71 334 50 93
fax. 71 334 50 51
tel. kom. 607 393 105

  biuro@redeem.pl

:: formularz kontaktowy ::

Siedziba Spółki
al. Wiśniowa 47
53-126 Wrocław
tel. 71 334 50 87
tel. 71 334 50 93
tel. kom. 607 393 105
fax. 71 334 50 51

NIP: 8862924887
REGON: 020979178

KRS: 0000329549
Sąd Rejonowy
dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy
50.000,00 PLN,
opłacony w całości

Nasza szkoła uczestniczy w akcji Nakrętki dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci  


windykacja długów odszkodowania