umowy z Klientami

Jeżeli nie chcesz aktywnie uczestniczyć w sporze z dłużnikiem, możesz tymczasowo odsprzedać swoją wierzytelność firmie REDEEM. Podstawą naszego działania jest umowa przelewu wierzytelności wraz z cesją wierzytelności. Na jej podstawie stajemy się właścicielem wierzytelności, którą odzyskujemy. Przekazanie sprawy profesjonalnej firmie windykacyjnej budzi u dłużnika większe poważanie i prowadzi do szybszej spłaty należności.

Klient może także upoważnić REDEEM do działania w jego imieniu przy dochodzeniu roszczeń finansowych. Wybierając umowę o obsługę windykacji należności wraz z udzieleniem pełnomocnictwa nadal pozostajesz właścicielem wierzytelności.

Określając zakres pełnomocnictwa decydujesz tym samym o kierunkach prowadzonych przez nas działań. Dzięki temu rozwiązaniu wierzytelność natychmiast po odzyskaniu jej przez REDEEM wpływa na konto Klienta.
 

<( poprzednia strona              następna strona )>

kontakt

REDEEM spółka z o.o.


tel. 71 334 50 87
tel. 71 334 50 93
fax. 71 334 50 51
tel. kom. 607 393 105

  biuro@redeem.pl

:: formularz kontaktowy ::

Siedziba Spółki
al. Wiśniowa 47
53-126 Wrocław
tel. 71 334 50 87
tel. 71 334 50 93
tel. kom. 607 393 105
fax. 71 334 50 51

NIP: 8862924887
REGON: 020979178

KRS: 0000329549
Sąd Rejonowy
dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy
50.000,00 PLN,
opłacony w całości

Nasza szkoła uczestniczy w akcji Nakrętki dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci  


windykacja długów odszkodowania