wynagrodzenia od przedsiębiorstw
  przesyłowych

Redeem kompleksowo pomaga właścicielom nieruchomości w uzyskaniu należnych wynagrodzeń z tytułu posadowienia na działce urządzeń przesyłowych.

Jeśli na działce znajduje się urządzenie przesyłowe, to przedsiębiorstwo przesyłowe może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej na jego rzecz, zgodnie z przeznaczeniem tego urządzenia. Określane jest to mianem służebności przesyłu. Gdy przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, właściciel nieruchomości może zażądać odpowiedniego wynagrodzenia za ustanowienie tej służebności oraz za dotychczasowe bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Redeem zapewnia obsługę na wszystkich etapach postępowania prowadzącego do uzyskania wynagrodzenia. Naszych Klientów przed sądem reprezentuje renomowana Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy.

Usługę swą kierujemy do każdego właściciela nieruchomości, przez którą, lub w sąsiedztwie której, przebiegają, czy też mogą przebiegać w przyszłości, urządzenia należące do przedsiębiorstwa przesyłowego. Działania Redeem uniemożliwiają bezprawne korzystanie z terenu i pozwalają uregulować stan prawny działki, skupiając się na wyegzekwowaniu wynagrodzenia za korzystanie z własności.

<( poprzednia strona              następna strona )>

kontakt

REDEEM spółka z o.o.


tel. 71 334 50 87
tel. 71 334 50 93
fax. 71 334 50 51
tel. kom. 607 393 105

  biuro@redeem.pl

:: formularz kontaktowy ::

Siedziba Spółki
al. Wiśniowa 47
53-126 Wrocław
tel. 71 334 50 87
tel. 71 334 50 93
tel. kom. 607 393 105
fax. 71 334 50 51

NIP: 8862924887
REGON: 020979178

KRS: 0000329549
Sąd Rejonowy
dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy
50.000,00 PLN,
opłacony w całości

Nasza szkoła uczestniczy w akcji Nakrętki dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci  


windykacja długów odszkodowania