postępowanie sądowe

Jeżeli postawa dłużnika uniemożliwia odzyskanie należności na drodze polubownej, REDEEM rekomenduje przekazanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Zgromadzoną dokumentację przekazujemy współpracującym z nami prawnikom, którzy kierują do sądu pozew o zapłatę. Prowadzone postępowanie sądowe ma na celu jak najszybsze uzyskanie tytułu wykonawczego, uprawniającego do wszczęcia postępowania zabezpieczającego lub egzekucyjnego.

Nasi prawnicy oferują naszym Klientom zastępstwo procesowe na posiedzeniach sądowych oraz monitorowanie przebiegu postępowania, aż do nadania przez sąd klauzuli wykonalności na uzyskany tytuł egzekucyjny. Uzyskanie tytułu wykonawczego umożliwia skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej.

Posiadamy bogate doświadczenie w zabezpieczaniu i odzyskiwaniu należności od podmiotów w postępowaniach upadłościowych i naprawczych. Dochodzimy również roszczeń od członków zarządów tych podmiotów.

<( poprzednia strona              następna strona )>

kontakt

REDEEM spółka z o.o.


tel. 71 334 50 87
tel. 71 334 50 93
fax. 71 334 50 51
tel. kom. 607 393 105

  biuro@redeem.pl

:: formularz kontaktowy ::

Siedziba Spółki
al. Wiśniowa 47
53-126 Wrocław
tel. 71 334 50 87
tel. 71 334 50 93
tel. kom. 607 393 105
fax. 71 334 50 51

NIP: 8862924887
REGON: 020979178

KRS: 0000329549
Sąd Rejonowy
dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy
50.000,00 PLN,
opłacony w całości

Nasza szkoła uczestniczy w akcji Nakrętki dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci  


windykacja długów odszkodowania