postępowanie egzekucyjne

REDEEM pomaga swym Klientom biorąc aktywny udział w całym przebiegu egzekucji komorniczej. Po uzyskaniu wyroku nakazującego dłużnikowi zapłatę należności kierujemy sprawę do komornika w celu przeprowadzenia przymusowej egzekucji.

Skuteczność i czas trwania egzekucji komorniczej zależą nie tylko od wypłacalności dłużnika, ale także od aktywności organów egzekucyjnych. Podczas postępowania egzekucyjnego ustalamy majątek dłużnika i zlecamy jego zajęcie komornikowi. Reprezentując interesy Klienta czuwamy nad prawidłowym przebiegiem całego postępowania, nadzorujemy czynności komornika i przyspieszamy realizację zlecenia.

<( poprzednia strona              następna strona )>

kontakt

REDEEM spółka z o.o.


tel. 71 334 50 87
tel. 71 334 50 93
fax. 71 334 50 51
tel. kom. 607 393 105

  biuro@redeem.pl

:: formularz kontaktowy ::

Siedziba Spółki
al. Wiśniowa 47
53-126 Wrocław
tel. 71 334 50 87
tel. 71 334 50 93
tel. kom. 607 393 105
fax. 71 334 50 51

NIP: 8862924887
REGON: 020979178

KRS: 0000329549
Sąd Rejonowy
dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy
50.000,00 PLN,
opłacony w całości

Nasza szkoła uczestniczy w akcji Nakrętki dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci  


windykacja długów odszkodowania