skuteczna windykacja
 

firma windykacyjna witamy w REDEEM

REDEEM sp. z o.o. oferuje kompleksową windykację należności na drodze prawnej. Jesteśmy wyspecjalizowani w dochodzeniu wierzytelności wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej.

Nasze działania obejmują cały zakres zarządzania wierzytelnościami, na który składają się:

 • windykacja należności pieniężnych
 • kupno i sprzedaż wierzytelności
 • kompensaty
 • rozliczenia barterowe
 • monitoring płatności
 • wywiad gospodarczy

Przed podpisaniem umowy z Klientem przeprowadzamy wywiad dotyczący dłużnika i jego aktualnej sytuacji majątkowej. Pozwala to właściwie dobrać najskuteczniejsze procedury windykacyjne. Każda sprawa jest inna, więc każdego Klienta traktujemy indywidualnie.

Specjalizujemy się w windykacji należności, która prowadzona jest w trzech etapach: postępowanie polubowne, postępowanie sądowe, postępowanie egzekucyjne. REDEEM oferuje kompleksową obsługę na każdym z etapów.

REDEEM – Skuteczność przez doświadczenie

Warto skorzystać z oferty REDEEM, bo:

 • pomagamy efektywnie rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem wierzytelnościami
 • jesteśmy partnerem i doradcą przedsiębiorców
 • ponosimy część kosztów prowadzenia sprawy
 • wyspecjalizowani i doświadczeni prawnicy gwarantują profesjonalizm i skuteczność działań
 • aktywnie współuczestniczymy w postępowaniach komorniczych
 • działamy zgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki w biznesie, dbając o zaufanie Klientów
 • dbamy o zachowanie dobrych relacji pomiędzy Klientem i jego dłużnikiem
 • Klient otrzymuje środki niezwłocznie po dokonaniu spłaty przez dłużnika

następna strona )>

kontakt

REDEEM spółka z o.o.


tel. 71 334 50 87
tel. 71 334 50 93
fax. 71 334 50 51
tel. kom. 607 393 105

  biuro@redeem.pl

:: formularz kontaktowy ::

Siedziba Spółki
al. Wiśniowa 47
53-126 Wrocław
tel. 71 334 50 87
tel. 71 334 50 93
tel. kom. 607 393 105
fax. 71 334 50 51

NIP: 8862924887
REGON: 020979178

KRS: 0000329549
Sąd Rejonowy
dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy
50.000,00 PLN,
opłacony w całości

Nasza szkoła uczestniczy w akcji Nakrętki dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci  


windykacja długów odszkodowania